ลงทะเบียนกับเราวันนี้ เทสวัดระดับภาษาฟรี!

เทสวัดระดับภาษาฟรี !

เทสวัดระดับภาษาฟรี! ไม่มีข้อผูกมัด
จำนวนจำกัด 30 สิทธิ์/เดือนเท่านั้น


คลิกรับสิทธิ์

OUR COURSE

General Conversation English (Group)

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน เป็นระบบการเรียนที่อิงจากระบบการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ โดยเน้นพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง,การพูด,การอ่าน และการเขียนตามลำดับ มีระบบการสอนที่ได้รับการการันตีว่าผู้เรียนสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นคลาสเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน ทุกห้องเรียนสด 100% 


Read More

General Conversation English (Private)

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง,การพูด,การอ่าน และการเขียนตามลำดับ มีระบบการสอนที่ได้รับการการันตีว่าผู้เรียนสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน โดยจะเน้นสอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยคอร์สเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและเห็นผลที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนภายใน 1 เดือน


Read More


Chinese Course

คอร์สเรียนภาษาจีน ระบบการเรียนการสอน หลักสูตรที่เน้นพัฒนาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เน้นพัฒนาทักษะทางด้านฟัง พูด อ่านและเขียนตามลำดับ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งทำให้ผู้เรียนถูกพัฒนาเป็นทักษะและได้ฝึกใช้ในชีวิตจริง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยคลาสเรียนเป็นกลุ่มเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 12 คน


Read More

Kids Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของลูกรักของคุณ ได้อย่างแน่นอน
ได้เริ่มปรับพื้นฐานทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พัฒนาระบบความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม สร้างความเป็นผู้นำ การลงมือทำ ความกล้าแสดงออก ต่อยอดทักษะในอนาคตของลูกคุณ


Read More


Champ EngRish
เรียนง่าย พูดได้จริง

099-065-2555

  • 099-0652555
  • Line@ : @champengrish
  • 28/68 Siri Avenue Phetkasem81 Nongkhaem Bangkok Thailand 10160

Opening hours

Monday – Friday
09:00 AM – 08:00 PM

Saturday – Sunday
09:00 AM – 06:00 PM

ลงทะเบียนกับเราวันนี้ เทสวัดระดับภาษาฟรี!

เทสวัดระดับภาษาฟรี !

เทสวัดระดับภาษาฟรี! ไม่มีข้อผูกมัด
จำนวนจำกัด 30 สิทธิ์/เดือนเท่านั้น


คลิกรับสิทธิ์

OUR COURSES

General Conversation English (Group)

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน เป็นระบบการเรียนที่อิงจากระบบการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ โดยเน้นพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง,การพูด,การอ่าน และการเขียนตามลำดับ มีระบบการสอนที่ได้รับการการันตีว่าผู้เรียนสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นคลาสเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน ทุกห้องเรียนสด 100% 

General Conversation English (Private)

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง,การพูด,การอ่าน และการเขียนตามลำดับ มีระบบการสอนที่ได้รับการการันตีว่าผู้เรียนสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน โดยจะเน้นสอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยคอร์สเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและเห็นผลที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนภายใน 1 เดือน

Chinese Course

คอร์สเรียนภาษาจีน ระบบการเรียนการสอน หลักสูตรที่เน้นพัฒนาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เน้นพัฒนาทักษะทางด้านฟัง พูด อ่านและเขียนตามลำดับ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งทำให้ผู้เรียนถูกพัฒนาเป็นทักษะและได้ฝึกใช้ในชีวิตจริง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยคลาสเรียนเป็นกลุ่มเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 12 คน

Kids Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของลูกรักของคุณ ได้อย่างแน่นอน
ได้เริ่มปรับพื้นฐานทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พัฒนาระบบความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม สร้างความเป็นผู้นำ การลงมือทำ ความกล้าแสดงออก ต่อยอดทักษะในอนาคตของลูกคุณ


Facebook-f


Line


Youtube


Instagram

  • 099-065-2555
  • Line@ : @champengrish
  • 28/68 Siri Avenue Phetkasem81 Nongkhaem Bangkok Thailand 10160

features

CONTACT US

Buy now